<

UTM Builder: Nedir ve neden buna ihtiyacınız var?

Bir URL'e UTM parametreleri eklemek basit görünse de, çok çeşitli URL'leri göz önünde bulundurduğunuzda ve aynı adımı birçok URL için birçok kez uyguladığınızda işlem oldukça hataya açık olabilir. Bu URL'leri sizin için oluşturan bir UTM oluşturucusu kullanmak en iyisidir.

Aşağıdaki bölümlerde, bir URL'in çeşitli bölümlerine ve UTM parametrelerinin bunlara nasıl uyduğuna değineceğiz.

Bir UTM bağlantısı nasıl görünür?

Bir URL'in birçok parçası vardır ve çalışan nihai URL'i oluşturmak için her birinin doğru bir şekilde bir araya getirilmesi gerekir.

Protokol veya şema:
Bu, web sitesine bağlantının nasıl yapılması gerektiğini tanımlar. En yaygın biçimler http, https şeklindedir. Ancak ftp, sftp, mailto, tel vb. gibi diğerleri de kullanılabilir. Ayırıcı ://, protokole bağlı olarak farklı olabilir.
Alan adı:
Bu, web sitesinin adıdır. Genellikle etki alanını ve alt etki alanını içerir. Örneğin, www.digitall.com.tr
Yol:
Bu, ziyaret ettiğiniz web sitesinin konumu veya sayfasıdır. Örneğin /best-shoes
Sorgu dizesi:
"?" değerinden sonraki kısımdır. Web sitesine ilettiğiniz isteğe bağlı bir değerdir. Örneğin, utm_campaign=indirim&utm_medium=social&utm_source=twitter
Sorgu parametreleri:
Sorgu dizesi, bir veya daha fazla sorgu parametresinden oluşabilir. Bu sorgu parametrelerinin her birinin bir adı ve bir değeri vardır. & karakteri ile parametreleri birden fazla kez kullanabilirsiniz.

UTM parametreleri / UTM etiketleri / UTM kodları nelerdir?

Bazıları bunlara UTM parametreleri, bazıları UTM kodları diyor, bazıları ise UTM etiketlerini tercih ediyor. Ama hepsi aynı anlama geliyor.

UTM parametreleri beş parametreden oluşan bir settir: utm_campaign, utm_medium, utm_source, utm_content ve utm_term.

Her birini kısaca gözden geçirelim.

UTM Parametresi Tanım

utm_source

Bunu web sitesini, uygulamayı veya haber bülteni gibi diğer kaynakları tanımlamak için kullanabilirsiniz .
utm_medium Pazarlama ortamının adını belirtir, örneğin social, cpc, e-mail vb.
utm_campaign Bu, pazarlama kampanyanızın adıdır. Örneğin promosyon, indirim vb.
utm_content Bu, CTA'nızın adı (Harekete Geçirici Mesaj) veya bir reklamın başlığı olabilir. örneğin satin-al, vb .
utm_term Bu, ücretli arama reklamlarında anahtar kelimeyi tanımlamak için kullanılır. Örneğin ayakkabi vb.